Djur som lever i vatten

Sverige har även ett rikt djurliv i vatten, mycket beror på att Sveriges landskap har mycket sjöar och vattendrag men också hav. Nedan listas några arter som trivs i vatten här i Sverige;

Gråsälen

Detta är den vanligaste sälarten i Sverige, gråsälen är dessutom störst och finns främst i Östersjön. Gråsälen kan bli relativt stor med en längd på tre meter och en vikt som kan ligga på 300 kilo. När det gäller honorna så är de lite mindre jämfört med hanarna. Gråsälens färg är också något som varierar beroende på könet, hanen har en mörkare nyans men med ljusare fläckar. Honorna är istället ljusgråa med mörkare fläckar.

Tumlare

Tumlare tillhör valsläktet och trivs i Sveriges kustvatten. Tumlaren blir vanligtvis mellan 140–170 centimeter lång med en vikt på mellan 40–57 kilo. Nosen är trubbig och tänderna är små med en annorlunda form jämfört med delfinerna som har spetsiga tänder. Tumlare lever antingen i mycket små grupper eller ensamma. Tumlaren trivs i kallt vatten och därför har den också en hög energiomsättning vilket resulterar till att en obegränsad tillgång till föda är viktigt!

Gädda

Gäddan finns över hela Sverige och trivs i sötvatten samt bräckt vatten. Gäddan har ett avlångt utseende och kan se en aning tillplattad ut. Gäddans gap är rymligt och födan består främst av andra mindre fiskar. När gäddan väl börjar äta så har den inte möjlighet att ”spotta ut” bytet då gäddans tänder är stora och har en riktning bakåt.