Häftiga djur

Många är mer medvetna om det rika djurlivet som finns på land i Sverige, men det finns otroligt många arter även under vattenytan. Eller som åtminstone trivs i miljöer nära vatten. Sverige har ett fascinerande djurliv som är mycket varierande. Nedan listas några häftiga djur som du kan hitta i vårt avlånga land;

Fladdermöss

Det finns ett flertal olika fladdermusarter och samtliga är fridlysta, varav fyra arter är rödlistade. Detta innebär att det finns risk att dessa fyra arter dör ut helt och hållet i Sverige. I Sverige är fladdermöss ej farliga och livnär sig enbart på insekter. Fladdermöss är ett djur som är aktivt om nätterna och under dagtid håller de sig isolerade. Något som är fascinerande med just fladdermöss är att de i sovande tillstånd hänger upp och ner. De är dessutom det enda existerande däggdjuret.

Pilgrimsfalk

På 1900-talet så var pilgrimsfalken i princip helt utrotad, vilket främst berodde på miljögifter så som kvicksilver och DDT men också på grund av jakten. Pilgrimsfalken är faktiskt det snabbaste djuret och kan nå en hastighet på upp till 390 kilometer i timmen. Den når denna hastighet i samband med att den dyker då kroppen har förmågan att bli väldigt aerodynamisk.

Älg

Älgen är ett djur som många svenskar inte tycker är särskilt märkvärt, till skillnad från turister som gör allt för att se en älg under sin vistelse i Sverige. Älgen kan bli gigantisk, mankhöjd kan uppgå till två meter och vikten cirka 550 kilo.